Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trong những ngày qua, cùng với các ngành, các cấp tại địa phương, các đơn vị viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều hoạt động chung tay phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả và hữu ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *