Thực hiện chỉ đạo của Cục QL xuất nhập cảnh (Bộ CA), Phòng QL xuất nhập cảnh, CA tỉnh Vĩnh Long đã triển khai vận hành hệ thống tiếp nhận, xử lý tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu qua internet.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *