Để góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, hơn 5 năm qua thành phố Vĩnh Long áp dụng hình thức lấy rác theo giờ. Tuy nhiên, một bộ phận người dân còn bỏ rác không đúng nơi, đúng giờ quy định, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *