Khởi công từ tháng 9 năm 2018, nhưng đến nay tiến độ thi công  công trình nâng cấp – mở rộng đường Trưng Nữ Vương – Phường I –Thành phố Vĩnh Long còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *