Qua 44 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam ngày càng có vị thế trên trường quốc tế, là biểu tượng của hòa bình, thân thiện, được bạn bè thế giới yêu mến cảm phục. Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức phản động khủng bố ở hải ngoại móc nối với một số đối tượng trong nước thực hiện các hoạt động chống phá gây mất an ninh trật tự. Nhiều người đã sụp bẫy dẫn đến vi phạm pháp luật.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *