Hiện tại đang vào thời điểm nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy, đặc biệt là tại các khu đất trống, những dự án chưa được xây dựng hoặc các khu dân cư có các đám cỏ khô mọc hoang là nguy cơ xảy ra cháy, nếu không phát hiện kịp thời, rất có thể cháy lan vào khu dân cư, đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *