Nhằm từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, BVĐK Vĩnh Long đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới trong các chuyên khoa nội tim mạch, ngoại, sản và nhi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *