Hôm nay, BTV Tỉnh ủy tiếp tục triển khai, quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 và các nghị quyết, kế hoạch, công văn của Tỉnh ủy cho cán bộ chủ chốt các cấp theo hình thức trực tuyến. Ông Trần Văn Rón, UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *