Bộ Nội vụ vừa hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Các luật này đều có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 năm nay. Tại Vĩnh Long, tham dự có bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó CT UBND tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *