Qua hơn 8 năm triển khai chương trình, tỉnh Vĩnh Long đã nâng tỷ lệ trẻ khuyết tật được học hòa nhập từ 40,26% lên gần 83%. Chất lượng giáo dục hòa nhập ngày càng được nâng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *