Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy – Bộ chỉ huy quân sự  tỉnh Vĩnh Long còn tập trung  lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tham gia thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu  Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *