Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức kiểm tra công tác xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên và hệ thống các kế hoạch bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện Mang Thít.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *