Bộ CA vừa tổ chức HN giao ban trực tuyến, kiểm điểm kết quả triển khai, thực hiện 2 Dự án CSDL quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *