Thời gian qua, bệnh dịch tả heo châu Phi đã làm sụt giảm sản lượng đàn, ảnh hưởng thu nhập của người chăn nuôi. Để hỗ trợ nông dân giảm bớt thiệt hại kinh tế, các ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh đang tích cực phối hợp để hỗ trợ kinh phí cho hộ chăn nuôi có heo bị nhiễm bệnh và tiêu hủy, đồng thời triển khai nhiều giải pháp giúp người chăn nuôi tái đàn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *