Chuẩn bị tuyển quân năm 2021, từ đầu năm, HĐ NVQS huyện Bình Tân đã triển khai thực hiện các bước theo KH đảm bảo chặt chẽ, đúng luật với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”. Đến nay,  huyện đã cơ bản hoàn tất quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *