Dân tộc ta có truyền thống tốt đẹp “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân”, phát huy truyền thống quý báu đó, mỗi dịp Tết đến huyện Bình Tân chú trọng chăm lo cho đối tượng an sinh xã hội.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *