Xác định thủy lợi đóng vai trò quan trọng, góp phần đảm bảo an toàn sản xuất nông nghiệp khi lũ về, từ đầu năm đến nay ngành nông nghiệp huyện Bình Tân tập trung thi công nhiều công trình thủy lợi giúp người dân yên tâm sản xuất .    

       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *