Quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo qui hoạch là tiêu chuẩn rất quan trọng trong xây dựng đô thị văn minh. Chính vì vậy trong quá trình nâng cấp đô thị, TX Bình Minh luôn quan tâm chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương thực hiện tốt tiêu chuẩn này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *