Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bình Minh dự kiến được tổ chức trong 2 ngày từ 11 đến 12/6/2015 . Đây là đơn vị được Tỉnh ủy Vĩnh Long chọn làm điểm tổ chức đại hội  cấp trên cơ sở để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội  trên địa bàn tỉnh . Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn tất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *