Ngày 2/6, ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long dẫn đầu đoàn giám sát của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2016 đến làm việc tại Thị xã Bình Minh. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *