Ông Trần Văn Rón và các thành viên trong đoàn hỏi thăm sức khỏe quý chư tăng, Ban quản trị và phật tử; Thông tin cùng đồng bào Khmer địa phương một số thành tựu KTXH của tỉnh nhà trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *