Đoàn công tác của Tỉnh ủy Vĩnh Long do ông Trần Văn Rón, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Hiếu Nghĩa huyện Vũng Liêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *