Sau gần 4 ngày  làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, sáng nay HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa VIII đã  bế mạc kỳ họp thứ 12. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *