Sáng nay, Ban chỉ đạo 35 của Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức bế mạc hội nghị tập huấn năm 2019 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *