Sau 1 tuần diễn ra, chiều nay,  Hội chợ thương mại công nghiệp Vĩnh Long năm 2016 đã bế mạc. Tuy được tổ chức trong điều kiện khó khăn về thời tiết nhưng Hội chợ được đánh giá là thành công về nhiều mặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *