Ngày 25/3, ĐHĐB Đảng bộ xã Tân Hạnh lần thứ 14 NK 2020-2025 bước sang ngày làm việc thứ hai và bế mạc. Đây là đơn vị được Tỉnh ủy Vĩnh Long chọn tổ chức ĐH điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo toàn diện ĐHĐB cấp cơ sở trong toàn tỉnh NK 2020-2025.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *