Sau hơn 2 ngày làm việc tích cực, hôm nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Bình Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *