Sau hai ngày làm việc,  chiều nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tam Bình lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc . Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 22 chỉ tiêu chủ yếu và nhiều giải pháp cụ thể . Đến dự có Đồng chí Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *