Thời gian qua, các ngành chức năng đã có nhiều biện pháp tích cực để bảo tồn, trùng tu các khu di tích. Tuy nhiên, về mặt quản lý, phát huy giá trị của những di tích lịch sử – văn hóa ở địa phương vẫn còn nhiều bất cập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *