Trước thực trạng thiếu bác sĩ ảnh hưởng đến công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều phải pháp đào tạo thu hút bác sĩ về cho tỉnh. Tuy nhiên, có một nghịch lý là bác sĩ đã đào tạo ra trường nhưng vẫn chưa được bố trí công việc, trong khi các cơ sở khám chữa bệnh lại thiếu bác sĩ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *