Trong quá trình đô thị hóa, nhiều đường mới đấu nối vào tuyến quốc lộ hiện hữu nảy sinh bất hợp lý do điểm giao nhau bị vướng dải phân cách cứng cố định, dẫn đến mất trật tự an toàn giao thông do người điều khiển phương tiện xe máy chạy ngược chiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *