Thực hiện khuyến cáo của ngành chuyên môn, nhiều người cao tuổi ở tỉnh Vĩnh Long đã ý thức tự bảo vệ sức khỏe cho mình bằng nhiều biện pháp thiết thực. Trong đó, hạn chế tiếp xúc xã hội và duy trì lối sống khoa học đang được nhiều người thực hiện.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *