Tiếp tục hoạt động khảo sát, giám sát công tác quản lý nhà nước về y tế và chất lượng hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh,  Ban Văn hóa xã hội , HĐND tỉnh Vĩnh Long đã đến khảo sát tại xã Bình Phước, huyện Mang Thít.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *