Ngày 19/10, Đoàn khảo sát, giám sát công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm  của Ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh Vĩnh Long có buổi làm việc tại Công ty TNHH Tỷ Xuân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *