Khảo sát huyện Bình Tân về công tác quản lý nhà nước về y tế và chất lượng hoạt động khám chữa bệnh tại trung tâm y tế vào chiều ngày 8/9 , các thành viên Ban văn hóa xã hội , HĐND tỉnh Vĩnh Long ghi nhận nhiều kiến nghị của địa phương. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *