Ngày 16/9, Ban VHXH – HĐND tỉnh Vĩnh Long họp thông qua báo cáo kết quả giám sát công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *