Sau khi khảo sát thực tế tại các trạm y tế, Trung tâm y tế trong tỉnh,  Đoàn khảo sát của Ban VHXH HĐND tỉnh Vĩnh Long đã  đến giám sát công tác quản lý nhà nước về y tế và chất lượng hoạt động khám chữa bệnh tại Sở Y tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *