Chiều ngày 1/6, Ban VHXH – HĐND tỉnh Vĩnh Long tổ chức cuộc họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục Mầm non, Phổ thông công lập và Giáo dục Thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2020-2021 trình tại kỳ họp thứ 17, HD0ND tỉnh khóa IX.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *