Sáng nay, Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long họp thẩm tra báo cáo và các dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội trình tại kỳ họp lần thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đến dự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *