Sáng nay, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức cuộc họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 9.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *