Sáng nay, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đến khảo sát việc thực hiện Luật Thanh niên tại Trường Đại học Cửu Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *