Chiều nay, Ban văn hóa xã hội – Hội đồng nhân dân tỉnh đến khảo sát, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp đối với các Công ty, Doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *