Chiều nay, Ban Văn hóa Xã hội – Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức cuộc họp góp ý cho dự thảo báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *