Sau khi khảo sát tại các trường học, huyện đoàn và Ủy ban nhân dân cấp huyện, chiều 13.3 đoàn công tác của Ban Văn hóa xã hội – Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long giám sát việc triển khai thực hiện Luật thanh niên tại Sở Nội vụ.    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *