Nhằm chuẩn bị cho nội dung kỳ họp lần thứ 14 – HĐND tỉnh khóa 8, sáng nay Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh Vĩnh Long tổ chức thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết  theo tờ trình của UBND tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *