Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các sở ban ngành tỉnh và Ban tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013; các ngày lễ kỷ niệm; công tác xây dựng nông thôn mới; biển đảo Việt Nam, công tác biên giới quốc gia giữa Việt Nam và các nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *