Chiều nay, Ban tổ chức Hội chợ Thương mại nông nghiệp Vũng Liêm- Vĩnh Long tổ chức họp lần 2 báo cáo tình hình tổ chức hội chợ, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *