Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Long đã triển khai kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *