Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long bắt đầu đợt khảo sát, giám sát công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, nhằm xem xét việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự năm 2019 trên địa bàn tỉnh của Thi hành án dân sự hai cấp.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *