Tiếp tục kế hoạch khảo sát, giám sát công tác thi hành án dân sự, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long  đã đến làm việc tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Bình và thành phố Vĩnh Long.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *